آزمایشی برای ارزیابی تاثیر فیتاز اگزوژنوس (برونی) که به رژیم غذایی بر پایه ی گندم و سویای جوجه های گوشتی تزریق شده بود، توسط دانشگاه سیدنی در استرالیا انجام شد. در این مطالعه جوجه ها را از روز اول تا روز چهل و دوم پس از سر بر آوردن از تخم زیر نظر داشتند. عملکرد کلی جوجه ها  در این مطالعه شگفت آور بود. افزایش وزن جوجه های راس 308 که در این مطالعه استفاده شده بودند، فراتر از انتظار پیش رفت. طبق نتیجه آزمایشات رژیم غذایی جوجه های گوشتی مشابه آزمایشات استرالیایی، اضافه کردن فیتاز میکروتک 10000 به غذای جوجه ها باعث افزایش میزان فسفر، کلسیم و سدیم موجود در غذا می‌شود.

لطفا جهت مطالعه مقاله روی لینک زیر کلیک کنید:

1399-12-17
آزمایشی برای ارزیابی تاثیر فیتاز اگزوژنوس (برونی) که به رژیم غذایی بر پایه ی گندم و سویای جوجه های گوشتی تزریق شده بود، توسط دانشگاه سیدنی […]
1399-12-17
این آزمایش در دانشگاه Konkuk در شهر سئول کره جنوبی برای بررسی تاثیر فیتاز میکروتک شرکت VTR بر عملکرد رشد، تعداد سلول‌های خون، و میزان مقاومت […]
1399-12-17
برای ارزیابی میزان تاثیر فیتاز VTR در شرایط تغذیه و پرورش کلمبیایی، آزمایشی توسط موسسه علمی Tekzol طراحی شد تا در مرکز آزمایشات حیوانی این موسسه […]
English