محصولات

اسانس روغنی سیر
1399-12-04
اسانس روغنی گل میخک
1399-12-04
نمایش همه

اسانس روغنی نعنا فلفلی

استفاده از آنتی بیوتیکها به عنوان افزودنی در خوراک حیوانات به دلیل ظهور باقی مانده ها در شیر و گوشت و اثرات آن برسلامت انسان محدود شده است . در چند سال اخیر توجه بیشتري به پتانسیل گیاهان دارويی و مواد فیتوژنیک به عنوان جايگزينی براي آنتیبیوتیک هاي خوراکی و محرکهاي ر شد در تغذيه نشخوارکنندگان ايجاد شده است و محصولات گیاهی و اسانس هاي آنها به عنوان مواد افزودنی به خوراک میتوانند به طور گسترده اي با توجه به منشاء، نحوه عمل آوري و ترکیبات، اثرات متفاوتی به وجود بیاورند .

گیاهان حاوي طیف گسترده اي از ترکیبات فیتوشیمیايی با اثرات ضد میکروبی هستند که ممکن است تاثیرات مفید يا مضر روي حیوانات را براساس نوع و غلظت چنین ترکیباتی داشته باشند . اينها در خوراک حیوانات به عنوان محرک هاي رشد طبیعی استفاده میشوند. همچنین به عنوان ضد باکتري، آنتی اکسیدان، ضد سرطان زايی، ضد قارچ ، ضد درد و حشره کش عمل می کنند. اين عصاره هاي گیاهی با داروهاي مصنوعی رقابت میکنند. اکثر گیاهان دارويی اثرات باقی مانده ندارند . زيرا مولکولهاي گیاهی ايمن هستند و از مقاومت ايجاد شده توسط پاتوژنها ممانعت میکنند.

نعناع

نام علمی: MENTHA PIPERITA L  نام انگلیسی:PEPPERMINT
گونه نعناع که در ناحیه مدیترانه ای، ناحیه نیمه صحرایی گرم و خشک می روید. و خاصیت تحریک سیستم عصبی مرکزی، ضد تشنج و ضد اسهال دارد و استفاده از نعناع در جیره غذایی طیور از مرگ و میر جوجه ها جلوگیری می کند. و عصاره نعناع باعث خوش طعم شدن گوشت جوجه ها نیز می گردد.
 مصرف مقادیر زیاد نعناع در جیره غذایی طیور، به ویژه در اوایل دوره رشد آنها، از رشد و نمو میکروبها و باکتریها و در نتیجه مرگ و میر جوجه ها جلوگیری می کند. عصاره این گیاه خاصیت ضد باکتریایی دارد و در کنترل انواع باکتریها نقش دارد، علاوه بر این، عصاره پونه (نعناع)  باعث خوش طعم شدن گوشت جوجه ها نیز می گردد.
English