متیونین پوشش دار
1399-12-04
نمایش همه

کولین پوشش دار

این محصول منطبق با ISO9001 و استاندارد FAMI-QS میباشد
نام محصول: کولین پوشش دار 25% (COLPROT)
ویژگی: این محصول به صورت گرانول سفید است
ماده‌ی اصلی: کولین کلراید
% ارزش آنالیزی تضمین شده محصول : کولین کلراید ≥ %25  ، سرب ≤ 10 MG/KG  ، آرسنیک ≤ 5.0 MG/KG  ، رطوبت ≤ 8.0
اثرات محصول:  از آثار آن میتوان به پیشگیری و درمان کبد چرب و کتوز و هم چنین افزایش لاکتوز شیر اشاره کرد
شرایط نگهداری: در مکان خشک و دارای تهویه در بسته‌بندی‌های محکم، به دور از نور، و در دمای اتاق نگهداری شود

كولين ماده مغذي ضروري است كه از سالها پيش در جيره غذايي طيور و خوك استفاده ميشد. تخريب گسترده اين ماده در شكمبه باعث عدم مصرف آن در جيره غذايي نشخواركنندگان ميشد. از اوايل دهه 90 ميلادي، فن آوري پوشش دار كردن كولين، اجازه استفاده از كولين را در جيره غذايي گاوهاي شيري و گوشتي فراهم کرد.از جمله نقش های مهم کولين در کبد می توان به شرکت در ساختماناشاره کرد که ترکيبی ضروری برای خروج چربی های تجمع يافته در کبد در حول و حوش زايش است. به بيان ديگر، به خاطر اينکه تمامی گاوهای شيرده در دوره انتقال در بالانس منفی انرژی قرار می گيرند و به دنبال آن مجبور به استفاده از چربیهای ذخيره بدن جهت توليد انرژی هستند، لذا فراهم کردن شرايط لازم جهت خروج چربیهای اضافی از کبد، جهت عملکرد بهينه اين عضو که همان توليد گلوکز و پيشگيری از بروز بيماریهای متابوليک است ضروری میباشد. از سويی ديگر با توجه به تخريب وسيع ترکيب اين ويتامين توسط ميکروارگانيسمهای شکمبه و نرسيدن آن به محل اصلی جذب يعنی روده کوچک، ضرورت پوشش دار کردن اين ويتامين حياتی جهت عبور از شکمبه توسط محققين تغذيه گاو شيرده احساس شد.
کولین کلراید دارای کارکردهای حیاتی در بسیاری از فرآیند های متابولیکی نشخوار کنندگان است. استفاده از کولین حفاظت شده در تغذیه گاو شیری با کمک به عملکرد صحیح کبد در گاوهای دوره انتقال باعث افزایش یکنواخت و سریع تولید شیر در ابتدای شیردهی می شود
کمبود کولین در غیر نشخوارکنندگان رایج نیست، دلیل این امر توزیع گسترده آن در منابع خوراکی و فقدان شکمبه می باشد. در مقابل متاسفانه تجزیه میکروبی شکمبه عامل تخریب ۸۷ تا ۹۹ درصد از کولین غیر محافظت شده موجود در جیره غذایی دام است. از اوایل دهه ۹۰ میلادی فناوری پوشش دار کردن کولین، امکان استفاده از کولین را در جیره غذایی گاوهای شیری فراهم نمود.

وظایف کولین

بهبود متابولیسم چربی

کولین در متابولیسم چربی کبد نقش ضروری دارد و با تحریک انتقال آنها از کبد به صورت سیستین و یا با افزایش تجزیه اسیدهای چرب از تجمع غیرطبیعی چربی در کبد جلوگیری می کند. گاوهای دوره انتقال در بالانس منفی انرژی بوده و تغییرات هورمونی زیادی را تجربه می کنند، این امر باعث بسیج منابع چربی بدن دام به سیستم عروقی و تجمع آنها در کبد می شود. کولین به عنوان یک ترکیب لیپوتروپیک برای انتقال چربی به بیرون از کبد ضروری می باشد.

بهبود تولید شیر و درصد چربی شیر

کولین یکی از منابع گروه متیل است که در تشکیل متیونین از هموسیستئین و کراتین از گوانیدینواستیک اسید به کار می رود و در نتیجه غدد پستانی با کمبود متیونین مواجه نخواهند شد. همچنین باید توجه داشت که تغذیه کولین عبوری به گاو شیری چربی را به شکل VLDL از کبد به غده پستانی منتقل می کند که در آلوئل های پستانی برای تولید شیر و سنتز چربی شیر استفاده خواهد شد.

کاهش اختلالات متابولیکی

حفظ سلامت کبد عامل اصلی کاهش وقوع اختلالات متابولیکی بالینی و تحت بالینی مانند: کتوز، متریت، جابجایی شیردان، کبد چرب و ورم پستان در گاوشیری است که در نهایت باعث کاهش هزینه درمان و افزایش عمر اقتصادی دام می شود.

عملکرد صحیح سلولی – عصبی

کولین برای ساخت و حفظ ساختار سلولی ضروری است. نقش بارز آن در بیوسنتز فسفاتیدل کولین که تشکیل دهنده غشاء سلولی و پیش ساز انتقال دهنده های عصبی استیل کولین به عنوان ناقل پیام های عصبی به اثبات رسیده است. همچنین کولین به عنوان به جزئی از ساختار فسفولیپید جز ساختمانی سیستین یا همان فسفاتیدیل کولین و نیز اسفنگتومیلین است.

مزایای مصرف

  • جذب بیشتر
  • مخلوط همگن تر
  • بهبود ترکیب شیر
  • افزایش تولید شیر
  • بهبود عملکرد تولید مثلی
  • کاهش وقوع کتوز و کبد چرب در گله
  • اطمینان از محافظت در مقابل تجزیه شکمبه ای
  • مقاوم به حرارت و فشار طی فرآیند ساخت پلت
  • تامین همزمان انرژی و کولین برای دستیابی به حداکثر عملکرد
  • عدم اتلاف نانو کولین در طی فرآیندهای فیزیکی بویژه ساخت پلت و حمل و نقل خوراک
English