ویتامین E
1400-04-09
ویتامین C پوشش‌دار 97%
1400-04-09
نمایش همه

ویتامین C 99%

نام‌های دیگر: آسکوربیک اسید، کلسیم آسکوربات، دهیدروآسکوربیک اسید، سدیم آسکوربات
شماره CAS: 50-81-7
فرمول شیمیایی: C6H8O6
وزن مولکولی: 176.12 گرم/مول

نقش ویتامین C در بدن طیور

 • ویتامین C مشارکت در بیوسنتز کلیسی تریول از تبدیل متابولیک ویتامین D در کلیه‌ها است. کلسی تریول هموستاز کلسیم در بدن را تنظیم نموده و بر پارامترهای تجارتی دخیل در کلسیفیکاسیون و تنظیم آن نیز تاثیر می گذارد.
 • وجود ویتامین C برای بیوسنتز کلاژن به عنوان مهمترین بافت همبند مسئول حفظ الاستیسیته اندام ها و فراهم آوری بستری مناسب برای کلسیفیکاسیون کاملا ضروری است.
 • ویتامین C ماکروفاژها را هنگام فاگوسیتوز حفاظت نموده و در نتیجه موجب تقویت پاسخ ایمنی طیور با واسطه سلولی می‌شود.
 • ویتامین C میزان تغییرات و مطابقت تولید کورتیکواسترون بدن طیور را که در استرس‌های محیطی و ایمنی طیور نقش به سزایی دارند اهمیت به سزایی دارد.
 • ویتامین C برای بیوسنتز آلدسترون در غدد فوق کلیوی برای تنظیم و حفظ تعادل الکترولیت در بافت‌ها ضروری و حیاتی می باشد.

نقش های اختصاصی  ویتامین  C  در سیستم ایمنی

 • عملکرد مؤثر و مناسب گلبول سفید خون، فاگوسیتوز و کشتن اجرام بیماریزا.
 • داشتن خاصیت ضد ویروسی مستقیم
 • داشتن خاصیت باکتری کشی مستقیم
 • تقویت تولید پادتن
 • تقویت تولید اینترفرون در سلول های آلوده به ویروس نیوکاسل
 • تقویت تولید کمپلمان‌ها و تنظیم عملکرد آنزیم لیپواکسیژناز که نتیجه تولید لوکوترین‌ها می باشد.
 • افزایش اتصال سلول های نوتروفیل به سلول های اندوتلیال
 • تقویت کیموتاکسی
 • نقش مثبت ویتامین C در افزایش تکثیر لمفوسیت‌ها در استرس گرمایی
 • نقش مثبت ویتامین C در خاصیت باکتری کشی هتروفیل‌ها.
 • میزان اثرگذاری ویتامین C بر روی وضعیت ایمنی طیور به مدیریت مرغداری ، طول مدت اضافه نمودن آن به جیره، سن جوجه و تعادل ویتامین C با منشاء داخلی و خارجی بستگی دارد.
 • استفاده از ویتامین C به عنوان تقویت‌کننده سیستم ایمنی طیور در بیماری ها و عوامل تضعیف کننده ‌ایمنی.
 • کاهش دوره بیماری استافیلوکوکوزیس در طیور.
 • ویتامین C باعث افزایش خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین E می گردد..
 • بهبود تقویت تولید پادتن علیه واکسن زنده و کشته نیوکاسل به وسیله ویتامین‌ها.

چرا به جیره طیور ویتامین C اضافه کنیم؟

پرندگان آنزیم لازم برای ساخت ویتامین C را دارند اما نکته مهم آن است که در هنگام بروز استرس‌ها (همچون تنش گرمایی، جابه‌جایی، واکسیناسیون، تراکم بالای جوجه در سالن و غیره) نیاز به ویتامین C افزایش پیدا می کند و این درحالی است که در چنین شرایطی مقدار ویتامین ساخته‌شده در بدن نمی‌تواند جوابگوی ویتامین مورد نیاز پرنده باشد. از سوی دیگر در هنگام بروز استرس حرارتی جذب ویتامین از دستگاه گوارش نیز دچار مشکل می‌شود. همچنین ممکن است که در هنگام بروز استرس حرارتی ساخت این ویتامین در بدن کاهش یابد. برای مثال، در یک پژوهش که در سال 1961 صورت گرفت مشاهده شد که با افزایش دمای محیطی از 21 درجه سانتی‌گراد به 31 درجه سانتی‌گراد آسکوربیک اسید خون پرندگان کاهش نشان داد. به همین دلیل توصیه بر این است که به هنگام بروز استرس و تنش‌ها به جیره طیور ویتامین C اضافه کنیم.

English