ویتامین C
1400-04-09
نمایش همه

ویتامین C پوشش‌دار 97%

نام‌های دیگر: ویتامین C، آسکورویت، ویکومین C، آکوربات، آسکوربوتینا

نام شیمیایی: ال-آسکوربیک اسید
شماره CAS: 50-81-7
فرمول شیمیایی: C6H8O6
وزن مولکولی: 176.12 گرم/مول

 

ویتامین C به دو صورت در طبیعت وجود دارد؛ ال-آسکوربیک اسید (حالت کاهش‌یافته) و دیگری دی‌هیدرو-ال آسکوربیک اسید. ویتامین C معمولا به صورت آسکوربیک اسید در طبیعت وجود دارد، اما ایزومر ال آن فعالیت زیستی بیشتری نسبت به ایزومر دی آن دارد.

 

وظیفه اصلی

آنتی اکسیدان و تنظیم سیستم ایمنی بدن

 

وظایف بیولوژیکی

 • آنتی اکسیدان در سطح سلول و تحریک فعالیت فاگوسیتیک
 • بیوسنتز کلاژن و تبدیل ویتامین D به حالت فعال آن
 • جذب مواد معدنی و کنترل سنتز گلوکوکورتیکوئید
 • موثر در بهبود زخم

مزایا برای حیوان

 • تحریک پاسخ ایمنی و موثر در کلسیفیکاسیون استخوان‌ها و دندان
 • سازگاری با استرس و حفظ تعادل الکترولیت

 

موارد مصرف

 • پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس‌های محیطی مثل گرما و سرما
 • افزایش مقاومت در مقابل استرس‌های ناشی از حمل و نقل و واکسیناسیون
 • افزایش مقاومت و کاهش استرس وارده به گوساله‌ها و کره اسب‌های تازه متولدشده
 • افزایش مقاومت بدن در موارد ابتلا به بیماری‌های عفونی
 • افزایش قدرت باروری و جوجه‌آوری
 • بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
English