متیونین پوشش دار
1399-12-04
ال کارنیتین
1399-12-04
نمایش همه

فیتاز چیست؟

فیتاز آنزیمی است که فسفر را در جیره طیور، قابل دسترس می کند و انرژی، پروتئین و کلسیم را کم می کند و هزینه های جیره را پایین می آورد.

آنزیم ها(ENZYMES AS FEED ADDITIVES):

آنزیم ها پلیمرهای پروتئینی هستند که فرآیندهای زیستی متعددی را در بدن موجودات زنده کاتالیز می کنند.

طبقه بندی استاندارد آنزیم ها:

 1. آنزیم های اکسیدوردوکتاز ها
 2. ترانسفرازها
 3. هیدرولازها
 4. لیازها
 5. ایزومرازها
 6. لیگازها

فیتاز

فسفر، بعد از انرژی و پروتئین، سومین جزو گران قیمت جیره هاست.فیتاز بدلیل سودآوری بالا قیمت پایینی دارد. در گیاهان 60-80 درصد فسفر بصورت فیتاته است و فقط 20 -40 درصد فسفر گیاهی بصورا آزاد یا غیر فیتاته وجود دارد. فسفری که به صورت فیتاته است قفل شده و قابل رها شدن توسط آنزیم های داخلی پرنده نیست. پرنده نمی تواند از فسفر فیتاته استفاده کند.

اثرات فیتات بر قابلیت هضم مواد مغذی

 1. ایجاد کمپلکس با کاتیون ها: اسید فایتیک به دلیل داشتن بارهای منفی میل ترکیبی قوی با مولکولهای دارای بار مثبت دارد و با کاتیون های دو و سه ظرفیتی کیلات شده و نمک های نامحلول ( فیتات) ایجاد می کند.
 2. ایجاد کمپلکس با مواد مغذی: فیتات می تواند با نشاسته، پروتئین و چربی در ابتدای دستگاه گوارش تشکیل کمپلکس مواد مغذی/فیتات/ماده مغذی ایجاد نماید و مانع هضم آنها توسط آنزیم ها شود.
 3. مهار آنزیم های گوارشی( پپسین،آلفا آمیلاز و ترپسین):

فیتات با اتصال به کلسیم، آن را از دسترس آنزیم ها ی گوارشی که برای فعالیت به آن نیاز دارند خارج می کند و فعالیت این آنزیم ها و هضم مواد مغذی مانند پروتئین را کاهش می دهد.

منشأ فیتاز

فیتاز روده ای: طیور فاقد فیتاز روده ای هستند.
فیتاز گیاهی: در سبوس گندم، چاودار و ترتیکاله بیشتر است.
فیتاز میکروبی: الف- قارچی   ب- باکتریایی   ج- مخمر
باکتریایی که ساکن در دستگاه گوارش هستند قابلیت این را دارند که فیتاز تولید کنند.
آنزیم فیتاز میکروبی دارای دو نقطه بهینه PH برای فعالیت است که یکی در 5/5-5 و دیگر در 2/5-2 است.
دامنه PH بهینه برای فیتاز گیاهی در شرایط اسیدی 5/5-5 می باشد و برخلاف فیتاز میکروبی در PH=2/5 بطور غیر قابل برگشت ، غیرفعال می باشد.
در غلات معمولا مقدار فسفر کمتر از دانه های روعنی است. دانه های روغنی مثل کنجاله سویا، کنجاله تخم پنبه، و سایر کنجاله ها در غلاتی مثل برنج، ذرت و گندم مقدار فسفر کمتر است.
فعالیت فیتاز هم در گیاهان مختلف فرق دارد . بیتترین فعلیت فیتاز در گندم است . فسفر فیتاز گیاهی عمدتا در گندم بیشترین مقدار را دارد. پس در جیره هایی که بر پایه ذرت و سویا نوشته می شوند ما نباید انتظار داشته باشیم که فیتاز گیاهی خیلی بتواند کارایی داشته باشد. آنجا خیلی فعالیت زیادی نداریم و انتظاری هم نخواهیم داشت که بتوانند به ما کمک کند.

اسید فایتیک

یک عامل کلات کننده قوی است که با کلسیم و سایر یون های وایوالنت در زمانی که PH به خنثی نزدیک می شود متصل می شود و یک کیلات بسیار محکمی را ایجاد می کند و آن را از دسترس آنزیم فیتاز خارج می کند( در PH های بالای 5/4)

اثرات ضد تغذیه ای فیتات

فیتات ، زیست فراهمی پروتئین، کلسیم، مواد معدنی کم نیاز و سایر مواد مغذی مانند نشاسته را کاهش می دهد.

شرایط فیزیولوژیک دستگاه گوارش پرنده

در قسمتهای ابتدایی شامل چینه دان PH=4-6 است.
در پیش معده PH=3-4 است.
در سنگدان PH=2/5 است.
در قسمتهای مختلف روده PH خنثی داریم.
در قسمتهای ابتدایی دستگاه گوارش می توانیم انتظار داشته باشیم از فیتات که به سوبسترای خودش اثر بگذارد.
بیشترین فعالیت فیتاز در چینه دان و پیش معده است. (ACTIVITY=95%)
در سنگدان، فعالیت فیتاز %65 است.
در قسمتهای انتهایی دستگاه گوارش چون PH نزدیک به اعداد خنثی است (PH=6-7) است خنثی است و اثری توقع نداریم در این محیط.
در روده، کلسیم و اسید فیتیک باند می شوند. کیلات تشکیل می دهند و این باعث می شود فایتیت رسوب کند و نمیتواند فیتین را تجزیه کند. چون سوبسترای آنزیم محلول نیست رسوب می کند.
کمپلکس فیتین کلسیم در معده PH=2.5 و در روده کوچک PH=6.5
هدف: این است که فیتاز بتواند در محیط های اسیدی اثرش را نشان دهد.
تجزیه آنزیمی فیتات (IP6) به فسفاتهای اینوزیتول خردتر توسط فیتاز:
آنزیم فیتاز می آید و در مولکول فیتات (اینوزیتول هگزو فسفات) (IP6) تاثیر می گذارد و شروع می کند به آزاد کردن واحدهای فسفر.
تا به امروز هیچ آنزیم فیتازی تولید نشده که بتواند فسفر را از کربن شماره 2 مولکول مایواینوزیتول فسفات جدا کند.در نهایت، هیچ آنزیمی نداریم که بتواند آن فسفر آخر را جدا کند و اینوزیتول را آزاد کند.

آنزیم های تجزیه کننده فسفر

 1. هیستیدین اسید فسفاتاز (HAP)            شامل:  الف: 3-فیتاز (E.C.3.1.3.8)           ب: 6-فیتاز (E.C.3.1.3.26)
 2. بتاپروپلر فیتازها (BPP)
 3. اسید فسفاتازهای ارغوانی (PAP)
 4. پروتئین تیروزین فیتازها (PTP)

تمام فیتازهایی که در صنعت از آنها استفاده می شود در دسته هیستیدین اسیدفسفاتازهاهستند.

عوامل موثر بر بازدهی فیتاز در جیره طیور

 1. عوامل مربوط به فیتاز
 2. عوامل مربوط به جیره
 3. عوامل مربوط به پرنده
 4. عوامل موثر بر اندازه گیری بازده فیتاز

ویژگی های فیتاز ایده آل

 1. در محدوده PH بهینه معده(2.5 تا 4.5 ) فعال باشد.
 2. خواص تجزیه زیستی مناسبی داشته باشد.
 3. مقاومت به پروتئاز
 4. پایداری در برابر حرارت و رطوبت هنگام پلت کردن
فیتازهای نسل سوم، آزادسازی بیشتری از فسفر را دارند و تا سه برابر موثرترند نسبت به فیتازهای نسل اول.
آنزیم فیتاز باید در قسمت ابتدایی دستگاه گوارش در یک ساعت اول، کار خودش را نشان دهد. اکتیویتی داشته باشد و سوبسترای خودشان را تجزیه کنند.
آنزیم فیتاز باعث کاهش نیاز به مصرف فسفر معدنی در جیره می شود.
فیتاز باعث افزایش آزادسازی فسفر از غلات جیره می شود.

مزایای استفاده از فیتاز میکروتک 10000 شرکت البرز گستر دارو

 • پایداری فوق العاده در برابر حرارت پلت تا 85 درجه سانتی گراد
 • فعالیت در سراسر دستگاه گوارش حتی در محیط های اسیدی
 • بهره وری بهتر از مواد مغذی مخصوصا هنگام سوپردوزینگ
 • بهبود CFR و کاهش هزینه های جیره
 • دارای منشأ باکتریایی
 • دارای PH=3.5-5 و همچنین فعال در PH=2-12
 • به شکل مینی گرانوله که کاملا یکدست هست و در تمام جیره به شکل یکنواخت توزین می شود.
 • 6فیتاته
 • دارای ماتریکس ولیو برای مرغان تخم گذار و گوشتی
 • تست شده در آزمایشات و تحقیقات بسیاری از کشورها

تفاوت فیتاز شرکت VTR با سایر شرکت ها این است که کلسیم و فسفر بیشتری را آزاد میکند.

English