محصولات

فیتاز ۱۰۰۰۰
1399-12-04
ال لیزین
1399-12-04
نمایش همه

ال کارنیتین

ال کارنیتین (L.CARNITINE) ، یک ماده مغزی شبیه ویتامین ها است .ال کارنیتین به مقدار اندک و ناچیز در بدن حیوانات از دواسیدآمینه ضروری لیزین و متیونین درکبد وکلیه سنتز می شود. وجود ال کارنیتین برای متابولیسم و حرکت اسیدهای چرب در داخل سلولها ضروری است. مشخص شده که این ماده در ساختمان آنزیمی بنام کارنیتین استیل ترانسفراز شرکت می کند که بخشی از مکانیسم کوآنزیم A و استیل کوآنزیم A را تشکیل می دهد و به نظر می رسد که تأثیر کارنیتین بر متابولیسم اسیدهای چرب می باشد که زنجیره کربن آنها بیش از۸کربن می باشد درعین حال به نظرمی رسد که این ماده تمایل زیادی به اسید پالمیتیک داشته که کارکرد آن انتقال این مولکول ها با زنجیره طویل از جدار میتوکندری می باشد لازم به ذکر است که کارنیتین به دو شکل دی ال کارنیتین و ال کارنیتین یافت می شود که تنها شکل فعال آن از نظر بیولوژیکی ال کارنیتین است . امروزه قدرت تأثیر ال کارنیتین در بالا بردن توان حیاتی موجب جلب توجه فراوان و افزودن آن به غذاهای دام و حیوانات گردیده است .

بطور کلی ال کارنیتین برای فعالیت های زیرضروری است :

 • حمل اسیدهای چرب فعال شده
 • بافری کردن زنجیره COA
 • محافظت و تنظیم کردن تعادل غشاء نورونها
 • دفع مواد مازاد از متابولیسم اسیدهای چرب (عمل ضد سمی کردن)
 • اسپرماتوژنز و تحرک اسپرم ها
 • افزایش تحمل آمونیاک
 • تهیه میزان مطلوب انرژی
 • تقویت سیستم ایمنی
 • جلوگیری ازتشکیل رادیکالهای آزاد
ال کارنیتین درمرغان گوشتی باعث افزایش ضریب تبدیل غذا و بهبود ضریب افزایش وزن ، کاهش ذخیره سازی چربی و تسهیل در استفاده از چربی های موجود در جیره شد و مقاومت طیور را در مقابل استرس های محیطی و فیزیولوژیکی بالا می برد.
ال کارنیتین درمرغان مادر باعث افزایش میزان تخم مرغ تولیدی و کاهش ضریب تبدیل غذا و افزایش قابلیت جوجه درآوری به میزان ۸/۳%و بالا رفتن سطح ایمنی می گردد و همچنین ال کارنیتین موجود درجیره غذایی مرغهای مادرگوشتی سبب می شود که ال کارنیتین زرده تخم مرغ افزایش یابد و انرژی لازم جهت رشد و نمو جنین تأمین گردد و ال کارنیتین به جوجه ها کمک می کند که درمرحله اول حیات ازمنبع چربی داخل زرده برای تأمین انرژی خویش استفاده کنند.
ال کارنیتین درمرغان تخمگذار باعث تسریع در رسیدن وزن تخم مرغها به بالاترین حد وافزایش ۲%تولید تخم مرغ و کاهش ضریب تبدیل خوراک و بالا رفتن سطح ال کارنیتین موجود درتخم مرغ و افزایش کیفیت تخم مرغ خوراکی می شود.

اثرال کارنیتین روی سایر پرندگان

ال کارنیتین در بوقلمون درهفته های اول زندگی به مصرف غذای حاوی چربی ، زیاد کمک می کند، درشترمرغ باعث بالا بردن توانایی تولید جوجه و ازدیاد مقدار تخم تولیدی می شود. درپرندگان زینتی جوان موجب افزایش وزن شده و ضریب تبدیل غذا را بهبود بخشیده و به پر در آوردن کمک می کند.

موارد مصرف

طیور گوشتی

 • افزایش وزن و بالا رفتن تولید
 • بهبود ضریب تبدیل غذائی
 • کاهش ذخیره سازی چربی
 • بالا رفتن مقاومت طیور در مقابل استرس ها

طیور تخمگذار

 • بهبود ضریب تبدیل غذائی
 • افزایش اندازه و تعداد تخم مرغ
 • بالا رفتن ال کارنیتین تخم مرغ

طیور مادر

 • افزایش قابلیت جوجه درآوری
 • افزایش تخم مرغ
 • بهبود ضریب تبدیل
 • غنی شدن زرده تخم مرغ برای تغذیه جنین
 • بالا رفتن سطح ایمنی گله

بوقلمون و شترمرغ

 • افزایش راندمان چربی
 • بهبود تعداد تخم مرغ
 • بهبود ضریب تبدیل غذائی

گاو و گوساله

افزایش تولید شیرومیزان باروری ٬کنترل و درمان کتوز وافزایش اسپرماتوژنز و تحرک اسپرمها

ماهی و میگو

 • افزایش اشتها و وزن
 • بهبود ضریب تبدیل غذائی
 • افزایش باروری و هچ ٬افزایش قدرت ماندگاری بچه ماهی ها
 • بهبود متابولیسم بدن
 • افزایش درصد لقاح و شکوفائی تخم ها

اسب

افزایش انرژی و شادابی بخصوص در زمان مسابقه

English