اسانس روغنی اورگانو
1399-12-04
ویتامین B2 (ریبوفلاوین)
1399-12-04
نمایش همه

استفاده از آنتی بیوتیکها به عنوان افزودنی در خوراک حیوانات به دلیل ظهور باقی مانده ها در شیر و گوشت و اثرات آن برسلامت انسان محدود شده است . در چند سال اخیر توجه بیشتري به پتانسیل گیاهان دارويی و مواد فیتوژنیک به عنوان جايگزينی براي آنتیبیوتیک هاي خوراکی و محرکهاي ر شد در تغذيه نشخوارکنندگان ايجاد شده است و محصولات گیاهی و اسانس هاي آنها به عنوان مواد افزودنی به خوراک میتوانند به طور گسترده اي با توجه به منشاء، نحوه عمل آوري و ترکیبات، اثرات متفاوتی به وجود بیاورند .

گیاهان حاوي طیف گسترده اي از ترکیبات فیتوشیمیايی با اثرات ضد میکروبی هستند که ممکن است تاثیرات مفید يا مضر روي حیوانات را براساس نوع و غلظت چنین ترکیباتی داشته باشند . اينها در خوراک حیوانات به عنوان محرک هاي رشد طبیعی استفاده میشوند. همچنین به عنوان ضد باکتري، آنتی اکسیدان، ضد سرطان زايی، ضد قارچ ، ضد درد و حشره کش عمل می کنند. اين عصاره هاي گیاهی با داروهاي مصنوعی رقابت میکنند. اکثر گیاهان دارويی اثرات باقی مانده ندارند . زيرا مولکولهاي گیاهی ايمن هستند و از مقاومت ايجاد شده توسط پاتوژنها ممانعت میکنند.

گونه آویشن که در اقلیم خشک بیابانی سرد و نیمه خشک می روید .

از گذشته های دور در طب انسانی و حیوانی از این گیاه در درمان بسیاری از بیماریها استفاده می شده است. از جمله در درمان سرفه، به عنوان خلط آور، ضد نفخ، ضد میکروب، ضد قارچ، ضد اسپاسم، و دهان شویه. همچنین مصریان قدیم جهت مومیایی نمودن و جلوگیری از فعالیت باکتری ها و قارچها بر روی اجساد از عصاره این گیاه بهره می جسته اند. همچنین خاصیت ضد قارچی این گیاه و ممانعت از شیوع بیماری آسپرژیلوس (ASPERGILLUS) در بین جوجه شتر مرغ می شود.

آویشن، یک گیاه آروماتیک با توسعه جغرافیایی بالا در سرتاسر مدیترانه و خاورمیانه می باشد.

جهت پیشگیری و درمان در تولیدات حیوانی مورد استفاده واقع می شود.

استفاده از این اسانس در کنترل، پیشگیری و درمان بیماری آسپرژیلوس در جوجه شتر مرغها در مزارع مولد. با توجه به بومی بودن این گیاه در کشور و اثر ضد قارچی قوی آن اهمیت استفاده از این گیاه در این صنعت که در کشور ما نوپا نیز می باشد کاملا واضح است. به همین منظور توصیه می شود از بخور اسانس این گیاه در دستگاههای جوجه کشی شتر مرغ به ویژه در دستگاه هچر (HATCHER) که محیط بسیار مساعدی جهت رشد این قارچ می باشد سود جست. همچنین در صورت تشخیص درگیری جوجه ها با این قارچ می توان برای درمان آنها نیز از این اسانس استفاده نمود. به طوری که حیوان را در محیطی کوچک و سر بسته قرار داد و حیوان را وادار به استنشاق بخور این گیاه در این محیط سر بسته کرد.

English