محصولات

آنزیم آمیلاز
1402-08-09
بایل اسید %75
1402-08-09
نمایش همه

آنزیم لیپاز

Enypro B، محصول لیپاز موثر ویژه دام و طیور می باشد.

این محصول توسط شرکت VTR  با استفاده از فناوری مهندسی نوین بیولوژیک و میکروارگانیسم‌های انتخابی از طریق تکنیک‌های پیشرفته تخمیر میکروارگانیسم‌ها، آماده‌سازی های نهایی های محصول و مدل‌سازی آزمایشگاهی، بر اساس ویژگی‌های فیزیولوژیکی گوارشی و ویژگی‌های چربی در خوراک رایج توسعه یافته است.

لیپاز یا “تری آسیل گلیسرول هیدرولاز”، یکی از آنزیم های مهم دستگاه گوارش است.

این آنزیم ، کل چربی های موجود در خوراک  را (چه از منشا مواد اولیه و چه روغن افزوده به خوراک ) به اسیدهای چرب آزاد، گلیسرول و مونوگلیسرید تجزیه و آماده جذب از دیوارۀ سلولی روده می نماید.

این افزودنی  علاوه بر واکنش هیدرولیز چربی، به واکنش های ایجاد استر و سنتز چربی نیز کمک می‌کند.

این محصول پودری، مینی گرانول و گرانول می باشدرو همچنین نسبت به تغییرات اسیدیته(pH) دستگاه گوارش مقاوم بوده و در سرتاسر لوله گوارشی فعالیت خود را حفظ می نماید.

 

ضرورت کاربرد لیپاز در خوراک

  • چربی با محتوای انرژی 2.25 برابری نسبت به کربوهیدرات ها، یکی از مهمترین مواد مغذی در خوراک دام و طیور است.
  • به دلیل ترشح مقادیر ناکافی لیپاز در دستگاه گوارش دام و طیور جوان، آنها بدون استفاده از مکمل لیپاز قادر به هضم و استفاده موثر از چربی نیستند.
  • در زمان تغذیه با جیره های حاوی سطوح بالای چربی در دام و طیور، لیپاز ترشحی از دستگاه گوارش کافی نبوده و برای بهبود هضم چربی به افزودنی لیپاز نیاز خواهد بود.
  • با استفاده از آنزیم لیپاز می توان از طریق بهبود هضم چربی در دستگاه گوارش، سطح مصرف چربی در جیره را کاهش داد
  • از اثرات منفی مصرف زیاد روغن در جیره های غذایی می توان به مشکلات گوارشی ( از جمله اسهال ) و محدودیت های فیزیکی(از جمله کلوخه شدن در زمان میکس ) اشاره نمود که با مصرف لیپاز و بهبود راندمان مصرف چربی خوراک می توان از مصرف بی رویه روغن در هنگام تولید خوراک کاست.
  • با توجه به گران بودن چربی، استفاده از لیپاز به‌طور موثری هزینه خوراک را کاهش می‌دهد.

افزودن 200 الی 300 گرم از این آنزیم به هر تن خوراک بسته به ترکیب جیره میتواند به تامین 40 الی 70 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم و کاهش میزان روغن افزوده کمک نماید.

 

ذخیره‌سازی و ماندگاری: باید در دمای اتاق نگهداری شود.

تاریخ انقضاء : 12 ماه پس از تولید

دوز پیشنهادی مصرف: بسته به ترکیب جیره های غذایی، افزودن 200 الی 300 گرم لیپاز به هر تن خوراک در جیره های غذایی میتواند منجر به تامین 40 الی 70 کیلوکالری انرژی قابل متابولیسم شده و به همان نسبت از روغن جیره غذایی می توان کاست.

موارد احتیاط: از آنجایی که دوز مصرف محصول کم است، لطفاً جهت افزودن آن به خوراکِ کامل پیش مخلوط تهیه نمایید

پس از استفاده بسته را محکم ببندید و دور از رطوبت نگهداری کنید.

English