1401-04-13

کاتالوگ کانتازانتین

کاتالوگ محصول کانتازانتین لطفا جهت دانلود کاتالوگ روی لینک زیر کلیک کنید:  
1399-12-17

آزمایش مقاومت فیتاز VTR در برابر حرارت

آزمایشی برای برآورد کردن پایداری 3 منبع فیتاز در برابر حرارت و میزان تاثیر حرارت بر فعالیت آنها پس از پلت در دماهای مختلف، توسط دانشگاه […]
1399-12-17
آزمایشی برای ارزیابی تاثیر فیتاز اگزوژنوس (برونی) که به رژیم غذایی بر پایه ی گندم و سویای جوجه های گوشتی تزریق شده بود، توسط دانشگاه سیدنی […]
1399-12-17
این آزمایش در دانشگاه Konkuk در شهر سئول کره جنوبی برای بررسی تاثیر فیتاز میکروتک شرکت VTR بر عملکرد رشد، تعداد سلول‌های خون، و میزان مقاومت […]
1399-12-17
برای ارزیابی میزان تاثیر فیتاز VTR در شرایط تغذیه و پرورش کلمبیایی، آزمایشی توسط موسسه علمی Tekzol طراحی شد تا در مرکز آزمایشات حیوانی این موسسه […]
English